Zastupanje stranih i domaćih glazbenika

_

Lifestyle zastupa odabrane  strane i domaće glazbenike i ansamble,  za koje je uvjerena, da svojom umjetničkom kvalitetom i “glazbenim govorom ” znaju oduševiti publiku. Brine o njihovoj promociji i medijskoj prisutnosti.

Oblikovanje i posredovanje glazbenih programa za koncerte i druga događanja 

_

Lifestyle  posreduje odnosno oblikuje glazbene programe ili projekte  za svoje naručitelje poput npr. koncertnih priređivača, poduzeća (kompanija) , full-servis agencija, kulturnih društava … obzirom na njihove potrebe.

Izvedba glazbenih projekata / koncerata 

_

Glazbeni su projekti zahtjevni iz financijskog i organizacijskog motrišta. Uz visok financijski ulog u program, organizatori događanja ne žele si priuštiti lošu izvedbu izabranog programa, koja će poništiti njihove napore za  “jedinstvenošću” samog događanja. Lifestyle im osigurava optimalnu izvedbu glazbenog programa u okviru danih mogućnosti.

Priprema marketinških planova i strategija za glazbenike i glazbene projekte 

_

Lifestyle priprema marketinške planove  i strategije za glazbene  projekte i pojedinačne glazbenike. U slučaju umjetnika / glazbenika ili kulturnog / glazbenog projekta, sama visoka kvaliteta”proizvoda” danas više nije  dovoljna na prilično zasićenom kulturom  tržištu. Za glazbenike i glazbene projekte potrebno je osmisliti ozbiljnu dugoročnu strategiju te ih na osnovi njihovih kvaliteta ozbiljno  pozicionirati.

Savjetovanje

_

Lifestyle pruža usluge  savjetovanja na području cjelovitog  glazbenog managementa (priređivanje koncerata, grafička priprema, tisak plakata i koncertnih listova, osobno savjetovanje, programsko savjetovanje, itd.).